Nog twee Liemers Lentefestival fietsroutes

Na de Arnhem route, de alternatieve Arnhem route en de Lentefestival fietsroute uit Nijmegen zijn nu ook de fietsroutes vanuit Doesburg en Doetinchem beschikbaar.

De fietsroutes worden ontwikkeld in vier rondes. In ronde één maken wij de basisroute. Dit is de kortste route over zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden. Deze route wordt voor u voorgefietst door Ruben de tekst-naar-spraak-robot, die de route omzet in een audiotour die u (niet doorvertellen) ook thuis in uw luie stoel als podcast kunt volgen.
In de tweede ronde wordt de route toeristisch verbeterd en fietsvriendelijk geoptimaliseerd. Vervelende kruispunten en saaie of windgevoelige trajecten vervangen wij door alternatieven over mooie dijkjes en weggetjes met interessantere uitzichten. In deze ronde krijgt de audiotour ook visuele ondersteuning met foto’s die onze routeverkenners ter plaatse maken.
In ronde drie vullen wij de routesuggesties van Ruben de tekst-naar-spraak-robot aan met toepasselijke teksten van de Lentefestivaldichters (van 2019 en volgende jaren). Zij wijzen u desgewenst ook op de boomgaarden, akkers en diervriendelijke boerderijen van de Liemerse ondernemers die ingrediënten aandragen voor het Lentefestival meergangenmenu.
In ronde vier verwerken wij de ervaringen van onze bezoekers, medefietsers en wandelaars en voegen wij nog meer spoken words toe. Voor de latere Lentefestivals zorgen wij voor extra verbindingen tussen de routes, terugfietsalternatieven en de aansluiting met de F15. Zo blijven de fietsroutes ook na het Lentefestival interessant voor Liemersbezoekers.